Nhiều người đã đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong những ngày lễ cuối năm và Năm mới.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong mùa khô, nhiệt độ khoảng 24°C, khí hậu rất dễ chịu hầu như không có mưa.
Hãy một lần đến với thành phố Hồ Chí Minh.